Kontakt

Adress

Unga med Synnedsättning Syd
c/o Idé & KunskapCentrum i Kronoberg  
Högsbyvägen 3B  
35274 Växjö 

Ombudsman Laoko Sardar

Telefon: 0470-177 71 

Mobil: 070-264 76 28 

E-post: kansli@ussyd.se 

Styrelsen